Ayaw sa pustiso

Adrian : May bungi po ako sa harap. Ayaw ko po magpustiso. Ano ang ibang option para sa bungi?

Ask the Dentist : Pwede ang implant. Pwede ka magtanong sa dentist sa lugar mo tungkol sa implant. Pwede din sa Google.com . I google mo lang ang Dental Implant para sa karadagang impormasyon.

Ask the Dentist

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s